Wszystkie propozycje sponsoringu rozpatrujemy indywidualnie.

Proponujemy umieszczenie reklamy - logo na naszej stronie.
Zawodniczki mają możliwość umieszczenia reklamy-logo na ręce nieuzbrojonej i udzie ubrania szermierczego.
Reklama może też być umieszczona na dresach i torbach szermierczych.
Proponujemy też umieszczenie reklamy-logo na Kalendarzu 2009.
Przykład: Kalendarz 2008 / Strona - Pobierz- Kalendarz /

Organizujemy pokazy szermiercze. / zapewniamy sprzęt /